9.Islam predikt transparantie en duidelijkheid

Er is geen ruimte voor dubbelzinnigheid. Dit is DE beschrijving van de Quran, die de eerste bron is van het islamitische geloof. Het is een ‘Duidelijk Boek’ en een bron van leiding voor de mensheid. Allah, de Verhevene, zegt: “O lieden van het Boek, voorzeker, Onze boodschapper is tot jullie gekomen, om jullie duidelijk te maken wat jullie veelal probeerden te verbergen van het Boek, en Hij vergeeft veel. Voorzeker, er is tot jullie een licht van Allah gekomen en een duidelijk Boek,” (5:15)

Elk menselijk wezen heeft het recht om navraag te doen over dingen die men niet kan bevatten. Men zou moeten begrijpen dat niet iedere moslim zijn geloof even helder begrijpt. Dus een ieder die antwoorden zoekt op moeilijke vragen, zou diegenen moeten vragen met werkelijke kennis. Hetzelfde kan gezegd worden over om het even welk ander aspect van het leven. Als iemand ziek is dan wil hij advies van een gediplomeerd arts. Als men een ander probleem heeft, vindt men het belangrijk om te zoeken naar een professional op dat gebied. Je gaat niet een dokter vragen over zaken die betrekking hebben op machines. Allah de Verhevene, zegt: “Vraag het maar aan degenen die kennis hebben (van de eerdere boeken), indien jullie (het) niet weten.” (21:7)


Het moet vermeld worden dat er kwesties zijn die iemands verstandsvermogen te boven gaan, in dat geval geven we aan dat het om zaken van het onwaarneembare gaat. Zelfs al zouden we er ons in gaan verdiepen dan nog heeft dat niet zo veel zin of meerwaarde. Op dit punt geloven we simpelweg in datgene waar Allah ons over heeft geïnformeerd. We geloven dat Hij Almachtig is en doet wat Hij wil.

De kwestie van het onwaarneembare is de lakmoesproef om te bezien wie een echte gelovige is en zich zo onderscheidt van anderen. Allah zegt: “Alif Lam Miem. Dit is het Boek (de quran) , waarover geen twijfel bestaat, een Leiding voor de godsvruchtigen. Degenen die geloven in het onwaarneembare, het gebed onderhouden en uitgeven van datgene waarmee Wij hen hebben voorzien: En degenen die geloven in datgene wat aan jou (o Muhammad) is neer gezonden (en degenen die) overtuigd zijn van het hiernamaals. Zij bevinden zich op de (ware) Leiding van hun Heer en zij zijn degenen die succesvol zijn ” (2:1-5)

Islam predikt positiviteit

Voor een moslim, is de islam de laatste van de hemelse religies die een goddelijke link heeft. Een van de leerstellingen van de islam is het strikt vasthouden aan het echte monotheïsme. Voor een moslim zijn er geen andere partners naast Allah.

Meer lezen +

Islam is een religie van stabiliteit en ontwikkeling

Islam accepteert de voordelen van het tegenwoordige leven en is faciliterend. Beslissingen worden genomen voor het soort dingen die er vroeger nog niet waren. Dit wordt bereikt door de richtlijnen en principes neergelegd in de islam die onveranderlijk zijn, waardoor zaken worden opgelost die in het verleden niet voorkwamen.

Meer lezen +

Islam integreert het spirituele leven met het fysieke leven

Islam beantwoordt de spirituele en fysieke behoeften van de mensheid. Allah de Verhevene zegt: “En streef met datgene wat Allah jou heeft gegeven naar het Huis van het Hiernamaals, en vergeet jouw aandeel niet in deze wereld. En doe goed, zoals ook Allah goed voor jou is geweest. En streef er niet naar in verderf op aarde te zaaien, waarlijk Allah houdt niet van de verderf zaaiers.” (28:77)