6.Islam is een wereldwijde religie

Islam is een wereldwijde boodschap; het is toepasbaar voor alle mensen, ongeacht hun achtergrond, etniciteit, huidskleur, of taal, het is dus voor alle mensen en voor alle tijden. Diegene die gelooft dat Allah zijn God is en dat Muhammad de boodschapper van Allah is en dat islam zijn geloof is, dezen worden gezien als moslims. Er zijn geen speciale procedures of examens of speciale inauguratie riten die afgerond dienen te worden door iemand om moslim te worden!

Islam is anders dan voorgaande religies, die werden geopenbaard aan specifieke naties. Bijvoorbeeld, de profeet Mozes as, deze preekte alleen tot zijn eigen mensen, en hetzelfde deed de profeet Jezus as. Hun boodschappen waren niet bedoeld om voor de hele wereld te zijn. Allah de Verhevene, zegt: “En Wij gaven Moesa het boek en maakten dit als Leiding voor de kinderen van Israel (zeggende): “Neem geen zaakwaarnemer naast Mij” (17:2)

Toen de kinderen van Israel van het rechte pad afweken na de profeet Mozes, zond Allah hen de profeet Jezus om hen weer naar het rechte pad te leiden, Allah de Verhevene zegt:“En Wij hebben over hun harten sluiers geplaatst, dus begrijpen zij het (de quran) niet . En Wij hebben doofheid in hun oren geplaatst. En wanneer jij jouw Heer in de quran,als enige gedenkt, dan keren zij hun rug toe, (d.w.z. weglopen) terwijl zij er een afkeer van hebben.” (17:46)

Na een periode waarin er geen profeet was gezonden na de Jezus, zond Allah Muhammad, moge Allah hem prijzen. Hij werd gezonden zowel naar de mens als de djinn (De djinn zijn spirituele wezens genoemd in de Quran die de bewoners zijn van de ongeziene ‘wereld’. Samen, zijn de djinn, de mensen en engelen de drie belangrijkste scheppingen van Allah) en zijn boodschap was de laatste boodschap voor de mensheid. Allah de Verhevene zegt: “Gezegend is Degene Die de Onderscheider (d.w.z. de quran) heeft neer gezonden aan Zijn dienaar (Muhammad), opdat hij een waarschuwer voor de werelden zal zijn.” (25:1)


Ook al is islam een wereldwijde boodschap, niemand wordt gedwongen deze te accepteren. Elke persoon heeft het recht om zijn of haar eigen pad in het leven te kiezen. Allah de Verhevene, zegt: “En zeg: De Waarheid is (afkomstig) van jullie Heer. En wie wil kan (ervoor kiezen om) niet (te) geloven. Waarlijk, Wij hebben voor de onrechtplegers een Vuur gereedgemaakt, waarvan de muren (van vuur) hen zullen omgeven. En als zij om hulp vragen (dan) worden zij te hulp geschoten met water, lijkend op kokende olie, dat de gezichten verschroeit. Verschrikkelijk is deze drank en afschuwelijk is deze Verzamelplaats.” (18:29)

Islam predikt matigheid

Het gemak dat gevonden kan worden in de islamitische leerstellingen duidt op de Goddelijke oorsprong van islam. Allah, de Verhevene zegt: “Allah belast geen ziel boven haar vermogen. Zij zal beloond worden voor dat wat zij heeft verworven.” (2:286)

Meer lezen +

Islam Is Een Compleet Systeem Vol Van Perfectie

Islam heeft alle voorgaande religies afgeschaft. Het is niet gepast voor iemand om naast Allah iemand anders te aanbidden. De profeet saws, heeft gezegd: “Mijn voorbeeld en dat van de profeten voor mij is dat van een man die een bouwwerk heeft gemaakt, hij heeft het mooi gemaakt en versierd, behalve een plek in een van de hoeken. De mensen lopen langs het bouwwerk en bewonderen het en zeggen als er nou maar een steen op dat laatste plekje gelegd zou worden! Ik ben die steen en ik ben de laatste van de profeten.” (Muslim)

Meer lezen +

Islam predikt transparantie en duidelijkheid

Het moet vermeld worden dat er kwesties zijn die iemands verstandsvermogen te boven gaan, in dat geval geven we aan dat het om zaken van het onwaarneembare gaat. Zelfs al zouden we er ons in gaan verdiepen dan nog heeft dat niet zo veel zin of meerwaarde. Op dit punt geloven we simpelweg in datgene waar Allah ons over heeft geïnformeerd. We geloven dat Hij Almachtig is en doet wat Hij wil.