1.Het past bij de natuurlijke gesteldheid van de mens

Islam doet een beroep op het gezonde verstand van de mens; want hij is geprogrammeerd met het geloof in de Eenheid van Allah. Als je je omgeving eens goed bekijkt en overdenkt, zul je het duidelijke bewijs zien dat dit aangeboren geloof ondersteunt. Allah de Verhevene, zegt: “Wend daarom jouw gezicht tot de godsdienst als een Hanief, de (natuurlijke) Aanleg van Allah waarin Hij de mensen heeft geschapen. De schepping van Allah is niet te veranderen. Dat is de rechte godsdienst, maar de meeste mensen weten (het) niet.” (30:30).

Iemand’s gemeenschap of opvoeding kan ervoor zorgen dat men het contact verliest met deze natuurlijke aanleg en dat kan er weer toe leiden dat hij anderen naast Allah (de Ene en Enige God) zal aanbidden. De profeet saws heeft gezegd “Elke pasgeborene is in de staat van Fitrah (i.e. een onveranderde natuurlijke dispositie) maar zijn ouders maken hem een Jood, Christen of Magian.”

Islam is de religie van monotheïsme en oprechtheid

Islam leidt naar de aanbidding van Allah alleen en het zorgt voor een directe relatie tussen Allah en Zijn slaven. Deze relatie schrijft voor dat men te allen tijde zich tot Allah wendt en dat men berouw bij Hem zoekt. Islam heeft alle voorafgaande en veranderde spirituele systemen afgeschaft, waar hulp werd gezocht van tussenpersonen om Allah te kunnen bereiken. Dit wordt duidelijk uit Allah’s woorden in de Quran, waar Hij de polytheïsten berispt voor het hebben van ...

Meer lezen +

Dienstbaarheid

Van de tijd van de profeet Adam tot de tijd van de profeet Noah, moge Allah hen beiden prijzen, waren de mensen alleen Allah aan het aanbidden. Polytheïsme kwam voor het eerst voor onder de mensen van Noah. Vanaf toen, aanbaden de mensen een veelheid aan afgoden, variërend van bomen, dieren tot zelfs natuurverschijnselen. ...

Meer lezen +

Islam is een rationele religie die respect predikt

Waar het gaat om de wereld van het onzichtbare die niet waargenomen kan worden door onze zintuigen, kunnen we ons simpelweg overgeven aan wat Allah daarover heeft gezegd in Zijn Boek. Allah de Verhevene zegt: “[Hij is] de Alwetende over het onwaarneembare, En Hij maakt het onwaarneembare van Hem aan niemand zichtbaar.” (72:26)