15.Islam handhaaft een onberispelijk system van manieren en ethiek

De profeet saws, heeft gezegd: “Waarlijk Allah heeft me aangesteld als een profeet om de goede ethische manieren en gedragscode te implementeren.” (Bukhari)

Een moslim moet de goede manieren hooghouden en alle slechte personen vermijden. De profeet saws, heeft gezegd: “Vermijd alles wat verboden is en je zult je onder de meest gehoorzamen aan Allah bevinden. Wees tevreden met wat Allah je gezegend heeft en je zult tot de rijkste van de mensen behoren. Wees goed voor je buur en je zult een gelovige zijn. Wil voor de mensen wat je voor jezelf wilt, en je zult een moslim zijn. Maak er geen gewoonte van om buitensporig te lachen, want buitensporig lachen, kan er voor zorgen dat men vergeet wat echt belangrijk is.” (Tirmidthi)

De profeet saws, verduidelijkte dit punt in vele ahadith (overleveringen). In een ervan vroeg hij saws aan zijn metgezellen, “Weet je welke persoon bankroet is?” De metgezellen zeiden, “Degene die bankroet is, heeft geen geld!” De profeet saws antwoordde toen: “ Diegene die bankroet is, is degene met vele goede daden op zijn naam, maar vanwege het feit dat hij deze persoon beschadigde, een andere persoon vervloekte, weer een ander sloeg, zal hij elk van deze mensen van zijn goede daden geven tot al zijn goede daden op zijn en als dat is gebeurd, zal hij van hen hun slechte daden overgeheveld krijgen, en dan zal hij in de hel gegooid worden.” (Muslim)


Islam is een geloof dat strikt vasthoudt aan een hoog niveau van gedrag en ethiek. Allah de Verhevene, zegt: “O jullie die geloven, laat een volk een (ander) volk niet bespotten, wellicht zijn zij beter dan zij, en laat vrouwen andere vrouwen niet bespotten, wellicht zijn zij beter dan zij. En laster elkaar niet, en spreek elkaar niet aan met (beledigende) bijnamen. Slecht is de verdorven bijnaam na het geloof te hebben omarmd. En wie geen berouw toont, zij zijn dan de onrechtplegers…….O jullie die geloven, vermijd veel van jullie achterdochtige gevoelens. Voorwaar een deel van deze vermoedens is een zonde. En bespioneer elkaar niet en roddel niet over elkaar. Zou iemand van jullie ervan houden om het vlees van zijn dode broeder te eten ? Jullie zouden er een afkeer van hebben. En vrees Allah, voorwaar Allah is berouwaanvaardend meest Genadevol.” (49:11-12)

Islam is een religie van integriteit en eerlijkheid

Allah de Verhevene zegt: “Voorwaar, Allah beveelt jullie de toevertrouwde zaken aan hun eigenaren terug te geven. En wanneer jullie tussen de mensen oordelen, dit dan met rechtvaardigheid te doen. Voorwaar, goed is datgene waar Allah jullie mee vermaant. Waarlijk Allah is Alhorend, Alziend.” (4:58)

Meer lezen +

Islam is een religie van waarheidslievendheid

Allah de Verhevene, zegt: “O jullie die geloven, vrees Allah en behoor tot de waarachtigen.” (9:119)

Meer lezen +

Islam beveelt de moslims om hun taken en verplichtingen te vervullen

Allah de Verhevene, zegt: “O jullie die geloven, kom de verbonden na. Toegestaan voor jullie zijn de veedieren, behalve dat wat aan jullie voorgedragen zal worden. Niet toegestaan is het (jagen op) wild, terwijl jullie je in ihram (Dit is de staat waarin zowel mannen als vrouwen zich voorbereiden om op pelgrimage naar Makkah te gaan) bevinden. Waarlijk Allah oordeelt hoe Hij wil.” (5:1)