20.Islam is de religie van liefde, harmonie en genegenheid

De Profeet saws, heeft gezegd: “Niemand van jullie zal geloven, totdat jullie voor je broeder wil, (van het goede) wat je voor jezelf wilt.” (Bukhari)

Deze deugdelijke kwaliteiten van het islamitische geloof worden geïmplementeerd in de gemeenschap door middel van verschillende dingen: Door het bevelen van het goede en het verbieden van het kwade. Allah de Verhevene, zegt: “Jullie zijn de beste gemeenschap die uit de mensen is voortgebracht. Jullie bevelen het goede, verbieden het slechte en geloven in Allah. En als de lieden van het Boek hadden geloofd, dan was dit beter voor hen geweest. Onder hen zijn er gelovigen, maar de meesten van hen zijn de verdorvenen” (3:110)

A. Door oprecht advies. Allah de Verhevene zegt: “Bij de tijd. Voorwaar, de mens verkeert zeker in ( staat van) verlies. Behalve degenen die geloven en goede daden verrichten, en elkaar aansporen tot de Waarheid en elkaar aansporen tot geduld.” (103)

Wat Is Islam?

Islam is afkomstig van de wortel van het woord ‘sa-la-ma’ dat in het Arabisch refereert aan overgave; dus Islam betekent overgave aan Allah alleen, en geen enkele partners toekennen in de aanbidding naast Hem. Het islamitische geloof is de schakel tussen een individu en Allah.

Meer lezen +

De eigenschappen van het islamitische geloof

Voor een moslim, is de islam de laatste van de hemelse religies die een goddelijke link heeft. Een van de leerstellingen van de islam is het strikt vasthouden aan het echte monotheïsme. Voor een moslim zijn er geen andere partners naast Allah.

Meer lezen +