Вступ

Хвала Аллаху, мир і благословення Мухаммаду – Посланцю Аллаха, його родині і його сподвижникам.

Дорогий читачу!

У цій невеликій книзі я намагатимуся коротко перерахувати відмінні риси Ісламу, щоб вони стали ключем для пошуку істини тому, хто шукає її. Я впевнений, якщо про ці риси дізнаються неупереджені немусульмани, це обов'язково стане причиною їх входу в Іслам. Але у цього є певні умови:

 • Мати щирий намір під час пошуку дізнатися Істину і слідувати їй, а не шукати помилки. Воістину, Всевишній Аллах взяв на себе відповідальність за того, хто хоче дізнатися Істину, що Він поведе його Прямим Шляхом. Це відбудеться за допомогою відчуття солодкості віри, відкриття серця і полегшення шляхів, що ведуть до Нього. Всевишній Аллах каже: «Кому Аллах бажає вказати прямий шлях, тому він розкриває груди для ісламу, а кого бажає збити зі шляху, тому здавлює та стискає груди, ніби той підіймається на небо! Так Аллах зводить покарання на тих, які не вірують!» (Коран, 6:125)
 • Щирий заклик лише до Єдиного Аллаха, стійкість в ньому і успіх у відповіді на нього. Всевишній Аллах каже: «Люди були єдиною громадою. Аллах відіслав пророків вісниками та застерігачами і зіслав із ними Писання в істині – для того, щоб вони розсудили поміж людьми те, про що вони сперечалися. Та не було суперечок, окрім як між тими, кому були даровані ясні знамення, і які були несправедливі одне до одного. Тож Аллах повів прямим шляхом тих, які увіровали, до істини, про яку ті сперечалися – з дозволу Його. Аллах вказує прямий шлях тому, кому побажає!» (Коран, 2:213)
 • Залишити релігійний фанатизм й сліпе слідування релігії батьків і дідів, яка не будується на знанні, ясному керівництві і свідомості. А також слід читати книги, присвячені знайомству з Ісламом, які засновані на розумних і наукових доказах, а не на релігійних почуттях чи філософських напрямках. Всевишній Аллах каже: «І коли говорять їм: «Йдіть за тим, що зіслав Аллах!», то вони відповідають: «Ми йдемо за тим, із чим знайшли батьків наших!» А якщо їхні батьки нічого не розуміли та не йшли шляхом прямим?» (Коран, 2:170)

  Таким чином, шукаючий істину немусульманин дізнається, що Іслам не тільки для арабів, а й для всіх людей (бо в Ісламі немає расизму). Той, хто увірував в Іслам і діяв відповідно до нього, є мусульманином, навіть якщо він народився у найвіддаленішому куточку Землі. А той, хто не діяв відповідно до нього і не вірив у нього, не є мусульманином навіть якщо він є нащадком Посланця Аллаха Мухаммада (мир йому і благословення Аллаха).

  Наприклад, Біляль ібн Рабах (хай буде вдоволений ним Аллах), муедзін Посланця Аллаха (мир йому і благословення Аллаха), був ефіопським рабом, Сухейб був римлянином, а Салман - персом. Так само Іслам не обмежується Меккою, Медіною або Аравійським півостровом. Навпаки, будь-яка держава, побудована на Ісламі, є ісламською , навіть якщо знаходиться в хащах Африки.
 • Керівництво Ісламом в повному вигляді і правління відповідно до нього є шляхом і досконалим законодавством, а не його застосування окремими особистостями або безвідповідальними державами. Існує безліч сект і держав, які відносять себе до Ісламу, хоча Іслам від них є далеким – ті , які залишили великий слід в спотворенні справжнього Ісламу і відлякуванні немусульман від нього. Це сталося через їхнє свавілля, віровчення і вчинки, які вони зробили всупереч здоровому глузду, вродженій якості і сучасному суспільству, приписуючи це Ісламу. Тому, слід знати, що кожне переконання або вчинок, який суперечить вродженій якості або здоровому розуму; від якого вивертає здорове сприйняття і з яким не згодні мусульмани – не є з Ісламу. Бо Іслам це єдинобожжя, з яким не змішується багатобожжя; поклоніння, з яким не змішується показуха; моральність, з якою не змішується ганьба; система для життя в якій немає недоліків; ясність, з якою не змішується заплутаність. Але мусульмани відрізняються в сприйнятті і слідуванні Ісламу: серед них є як той, хто мало старається, так і той, хто багато старається. Аллах пояснив це в Корані, сказавши: «Потім ми дарували в спадок Писання тим із наших рабів, кого ми обрали. Серед них є несправедливі до себе, є помірковані, а є й ті, які випереджають інших у добрих справах із дозволу Аллаха! Така велика ласка!» (Коран, 35:32)
 • Прийняття інформації, пов'язаної з Ісламом, після дослідження і по-справжньому глибокого вивчення, а не від ворогів Ісламу або через засоби масової інформації, які представляють чиїсь інтереси. Тому той, хто хоче дізнатися про Іслам, має дізнаватися про нього з достовірних джерел: Священного Корану, достовірної Пророчої Сунни і єдиногласної згоди Умми. Посланець Аллаха (мир йому і благословення Аллаха) сказав: «Я залишив вам дещо, дотримуючись чого, ви ніколи не заблукаєте після мене – це Книга Аллаха і моя Сунна».
 • Кожна людина шукає найкраще і ідеальне у всьому, що стосуються життя. Це є вродженою якістю людської душі, з якою Аллах створив створіння. Людина досягає цього через пізнання того, що є для неї кращим. Вона має шукати найкращу і найідеальнішу релігію, яка гарантуватиме їй щастя душі, заспокоєння серця і збереження тіла, розуму, гідності й майна. Цього можна досягти лише за допомогою спокійного читання, ясного порівняння, неспішності і прийнятті рішень власноруч.
 • Напевно відомо, що питання життя після смерті передбачає собою продовження життя або в Раю, ширина якого дорівнює ширині небес і землі, який приготовлений для богобоязливих; або у Вогні, паливом якого будуть люди і каміння – над ним є ангели суворі й сильні. Вони не відступають від наказів Аллаха і виконують все, що їм наказано.

  «Ось так Ми зіслали тобі арабський Коран, щоб ти застерігав Матір селищ і тих, хто живе поза нею, а також попереджав про День Зібрання, у якому немає сумніву! Частина опиниться у раю, а частина опиниться у полум’ї!» (Коран, 42:7)

  Прошу Аллаха, щоб дав успіх, зміцнення і відкриття серця для прийняття Істини тому, хто прочитає цю книгу, і щоб він послідував за нею.

Що таке Іслам ?

Іслам – це підкорення Аллаху. Щоб ти підкорювався тому, що Він хоче; щоб поклонявся Йому та не додавав Йому нікого як рівного; підкорювався Його наказам і віддалявся від Його заборон. Таким чином, Іслам є постійним зв'язком між мусульманином і Його Господом. Мусульманин звертається до Нього п'ять разів на добу, виконуючи обов`язкові молитви.

Читати далі +

Деякі відмінні риси Ісламу

Іслам є завершальною зісланою небесною релігією. Аллах не прийме іншої релігії, окрім Ісламу. Всевишній так роз'яснив нам це: «Хто шукає іншої релігії замість ісламу, від того не буде прийнято, а в наступному житті він буде серед тих, хто втратив усе!» (Коран, 3:85)

Читати далі +

Добра звістка

Шановний читачу, першою доброю звісткою Ісламу є те, що немусульманина, який прийняв Іслам, чекає подвійна нагорода: за віру в його посланця і віру в Послання Мухаммада (мир йому і благословення Аллаха). ...