8.Islam is een compleet systeem vol van perfectie

Islam is perfect. Allah, de Verhevene, zegt: “Op deze dag heb Ik jullie godsdienst voor jullie vervolmaakt en Mijn Gunst aan jullie voltooid en de islam voor jullie uitgekozen als godsdienst.” (5:3)

Islam heeft alle voorgaande religies afgeschaft. Het is niet gepast voor iemand om naast Allah iemand anders te aanbidden. De profeet saws, heeft gezegd: “Mijn voorbeeld en dat van de profeten voor mij is dat van een man die een bouwwerk heeft gemaakt, hij heeft het mooi gemaakt en versierd, behalve een plek in een van de hoeken. De mensen lopen langs het bouwwerk en bewonderen het en zeggen als er nou maar een steen op dat laatste plekje gelegd zou worden! Ik ben die steen en ik ben de laatste van de profeten.” (Muslim) Allah, De Verhevene zegt: “Voorwaar Wij hebben de Vermaning (d.w.z. de quran) neer gezonden. En waarlijk, Wij zullen er zeker over waken.” (15:9)

Islam predikt transparantie en duidelijkheid

Het moet vermeld worden dat er kwesties zijn die iemands verstandsvermogen te boven gaan, in dat geval geven we aan dat het om zaken van het onwaarneembare gaat. Zelfs al zouden we er ons in gaan verdiepen dan nog heeft dat niet zo veel zin of meerwaarde. Op dit punt geloven we simpelweg in datgene waar Allah ons over heeft geïnformeerd. We geloven dat Hij Almachtig is en doet wat Hij wil.

Meer lezen +

Islam predikt positiviteit

Voor een moslim, is de islam de laatste van de hemelse religies die een goddelijke link heeft. Een van de leerstellingen van de islam is het strikt vasthouden aan het echte monotheïsme. Voor een moslim zijn er geen andere partners naast Allah.

Meer lezen +

Islam is een religie van stabiliteit en ontwikkeling

Islam accepteert de voordelen van het tegenwoordige leven en is faciliterend. Beslissingen worden genomen voor het soort dingen die er vroeger nog niet waren. Dit wordt bereikt door de richtlijnen en principes neergelegd in de islam die onveranderlijk zijn, waardoor zaken worden opgelost die in het verleden niet voorkwamen.