13.Islam is goddelijk beschermd door Allah

Allah heeft beloofd om zowel de quran als de sunnah te bewaren. Hij, de Verhevene, zei: “Voorwaar, Wij hebben de Vermaning (d.w.z. de quran) neergezonden. En waarlijk, Wij zullen er zeker over waken.” (15:9)
De profeet saws, zei: “Er zal altijd een succesvolle groep van mijn ummah zijn die aan de waarheid vasthoudt, Zij werden niet beschadigd door diegeenn die dat probeerden, en zij zullen zo blijven tot het laatste uur is aangebroken.” (Muslim)

Islam is een holistische manier van leven

Haar regelingen zijn ervoor om een gemeenschap te laten bestaan die hoge ethische maatstaven heeft en ernaar streeft dat een ieder met waardigheid en eer kan leven in deze gemeenschap. Alle de Verhevene zegt: “En gedenk de Dag waarop Wij uit iedere gemeenschap een getuige uit hun midden zullen aanstellen (die) tegen hen (zal getuigen). En Wij (dan) met jou (o Muhammad) als getuige komen tegen deze gemeenschap. En Wij hebben aan jou het Boek (d.w.z. de quran) neer gezonden, als verduidelijking voor alle zaken en als Leiding, Genade en verheugende Tijding voor de moslims.” (16:89)

Meer lezen +

Islam Handhaaft Een Onberispelijk System Van Manieren En Ethiek

De profeet saws, verduidelijkte dit punt in vele ahadith (overleveringen). In een ervan vroeg hij saws aan zijn metgezellen, “Weet je welke persoon bankroet is?” De metgezellen zeiden, “Degene die bankroet is, heeft geen geld!” De profeet saws antwoordde toen: “ Diegene die bankroet is, is degene met vele goede daden op zijn naam, maar vanwege het feit dat hij deze persoon beschadigde, een andere persoon vervloekte, weer een ander sloeg, zal hij elk van deze mensen van zijn goede daden geven tot al zijn goede daden op zijn en als dat is gebeurd, zal hij van hen hun slechte daden overgeheveld krijgen, en dan zal hij in de hel gegooid worden.” (Muslim)

Meer lezen +

Islam is een religie van integriteit en eerlijkheid

Allah de Verhevene zegt: “Voorwaar, Allah beveelt jullie de toevertrouwde zaken aan hun eigenaren terug te geven. En wanneer jullie tussen de mensen oordelen, dit dan met rechtvaardigheid te doen. Voorwaar, goed is datgene waar Allah jullie mee vermaant. Waarlijk Allah is Alhorend, Alziend.” (4:58)