Conclusie

Wij geloven dat de islam, naast een religie, tevens een manier van leven is, en het grootste geschenk is van Allah voor de mensheid. Onze bedoeling is simpelweg om de islam in haar ware vorm te presenteren; zonder het sensationele van de media en zonder de onwetendheid van degenen die onwetend (willen) zijn. Naar mijn mening zijn de uitgangspunten van het islamitisch geloof in dit boekje uiteengezet en zouden ze je moeten aansporen om die spirituele reis naar de islam te beginnen. Islam staat niet achter terrorisme; het is echt een religie van gematigdheid. Ook al mogen sommigen achter diverse aanvallen ‘toevallig’ moslim zijn, het islamitische geloof is tegen elke vorm van geweld. Het komt juist door de onwetendheid van zulke personen dat zij zich wenden tot dit extremisme. Men moet zich bedenken dat de handelingen van een moslim niet altijd gelijk staan met wat de islam leert; de vraag die gesteld kan worden is, ‘hoe behoedzaam zijn degenen die zulke daden doen, in het volgen van de islamitische leerstellingen ?’.

Beste lezer:
Volgens de islamitische leerstellingen krijgt degene die moslim wordt een zeer grote beloning. Allah de Verhevene, zegt: “Degenen aan wie wij het boek daarvoor (d.w.z. voor de quran) hebben gegeven, zijn geloven erin…... En wanneer het (d.w.z. de quran) aan hen wordt voorgedragen, zeggen zij: Wij geloven erin. Waarlijk het is de Waarheid van onze Heer. Voorwaar, wij waren hiervoor al moslims (d.w.z., wij geloofden hier al eerder in).... Zij zijn degenen aan wie hun beloning twee keer wordt gegeven, omdat zij geduldig waren en het slechte met het goede weren en omdat zij uitgeven van datgene waarmee Wij hen hebben voorzien .” (28:52-54).

Een andere beloning wordt ons beloofd in de woorden van de profeet saws:"islam verwijdert alle zonden die daar voorafgaand begaan zijn." (Muslim)

De derde beloning is in de woorden van Allah, de Verhevene, waar hij ons informeert dat Hij onze zonden zal vervangen voor goede daden als men de islam accepteert: Hij zegt “Behalve voor wie berouw toont en goede daden verricht. Voor diegenen zal Allah hun slechte daden inruilen voor goede daden. En Allah is meest Vergevingsgezind, meest Barmhartig.” (25:70).

Eigenlijk hopen we simpelweg dat u geleid zult worden naar de waarheid!