11.Islam is een religie van stabiliteit en ontwikkeling

Islam accepteert de voordelen van het tegenwoordige leven en is faciliterend. Beslissingen worden genomen voor het soort dingen die er vroeger nog niet waren. Dit wordt bereikt door de richtlijnen en principes neergelegd in de islam die onveranderlijk zijn, waardoor zaken worden opgelost die in het verleden niet voorkwamen.

Voorbeelden:

  • Roken en drugs gebruik/verslaving: Profeet Muhammad saws, heeft gezegd: “doe jezelf, noch anderen, kwaad.” Gebaseerd op deze richtlijn hebben de geleerden in de islam verklaard dat roken en drugsgebruik onwettig is op basis van het overweldigende medische bewijs dat het gevaarlijk is voor de gezondheid.
  • Abortus: Allah, de Verhevene, zegt: “…..Dat wanneer iemand een ziel doodt (en dit) niet als vergelding voor moord (is bedoeld), of (het bedoeld is) om verderf op aarde te zaaien, het dan is alsof hij alle mensen heeft gedood. En wie haar laat leven, het is alsof hij alle mensen heeft laten leven…… .” (5:32) Naar aanleiding van dit vers hebben de geleerden beslissingen genomen die over abortus gaan.

Islam integreert het spirituele leven met het fysieke leven

Islam beantwoordt de spirituele en fysieke behoeften van de mensheid. Allah de Verhevene zegt: “En streef met datgene wat Allah jou heeft gegeven naar het Huis van het Hiernamaals, en vergeet jouw aandeel niet in deze wereld. En doe goed, zoals ook Allah goed voor jou is geweest. En streef er niet naar in verderf op aarde te zaaien, waarlijk Allah houdt niet van de verderf zaaiers.” (28:77)

Meer lezen +

Islam is goddelijk beschermd door Allah

Voor een moslim, is de islam de laatste van de hemelse religies die een goddelijke link heeft. Een van de leerstellingen van de islam is het strikt vasthouden aan het echte monotheïsme. Voor een moslim zijn er geen andere partners naast Allah.

Meer lezen +

Islam is een holistische manier van leven

Islam is een holistische manier van leven. Haar regelingen zijn ervoor om een gemeenschap te laten bestaan die hoge ethische maatstaven heeft en ernaar streeft dat een ieder met waardigheid en eer kan leven in deze gemeenschap. Alle de Verhevene zegt: “En gedenk de Dag waarop Wij uit iedere gemeenschap een getuige uit hun midden zullen aanstellen (die) tegen hen (zal getuigen). En Wij (dan) met jou (o Muhammad) als getuige komen tegen deze gemeenschap. En Wij hebben aan jou het Boek (d.w.z. de quran) neer gezonden, als verduidelijking voor alle zaken en als Leiding, Genade en verheugende Tijding voor de moslims.” (16:89)