De eigenschappen van het islamitische geloof

Voor een moslim, is de islam de laatste van de hemelse religies die een goddelijke link heeft. Een van de leerstellingen van de islam is het strikt vasthouden aan het echte monotheïsme. Voor een moslim zijn er geen andere partners naast Allah. Allah, de Verhevene zegt: ”En wie een andere godsdienst dan de islam (overgave) zoekt, het zal niet van hem geaccepteerd worden en hij behoort in het hiernamaals tot de verliezers.” (3:85).

Omdat het meer dan een gewoon geloof of religie is, wordt de islam ook wel “Deen” genoemd, dat zoveel betekent als een manier van leven. Het heeft alle oplossingen voor de problemen van de mensheid en is toepasbaar in alle tijden en op alle plekken. Met dank aan de holistische wijze van het islamitische leven, bevat de islam bepaalde eigenschappen die het anders maakt dan elke andere religie. We zullen er een paar in het kort de revue laten passeren.

Het past bij de natuurlijke gesteldheid van de mens

Islam doet een beroep op het gezonde verstand van de mens; want hij is geprogrammeerd met het geloof in de Eenheid van Allah.Als je je omgeving eens goed bekijkt en overdenkt, zul je het duidelijke bewijs zien dat dit aangeboren geloof ondersteunt.

Meer lezen +

Islam is de religie van monotheïsme en oprechtheid

Islam leidt naar de aanbidding van Allah alleen en het zorgt voor een directe relatie tussen Allah en Zijn slaven. Deze relatie schrijft voor dat men te allen tijde zich tot Allah wendt en dat men berouw bij Hem zoekt. Islam heeft alle voorafgaande en veranderde spirituele systemen afgeschaft, waar hulp werd gezocht van tussenpersonen om Allah te kunnen bereiken. Dit wordt duidelijk uit Allah’s woorden in de Quran, waar Hij de polytheïsten berispt voor het hebben van ...

Meer lezen +

Dienstbaarheid

Van de tijd van de profeet Adam tot de tijd van de profeet Noah, moge Allah hen beiden prijzen, waren de mensen alleen Allah aan het aanbidden. Polytheïsme kwam voor het eerst voor onder de mensen van Noah. Vanaf toen, aanbaden de mensen een veelheid aan afgoden, variërend van bomen, dieren tot zelfs natuurverschijnselen. ...