3.Dienstbaarheid

Allah heeft de schepping slechts gemaakt om Hem te aanbidden. Hij zegt: “En Ik (Allah) heb de djinn en de mensen slechts geschapen om Mij (alleen) te aanbidden.” (51:56)

De behoefte om te aanbidden en zich tot Allah te wenden is een aangeboren behoefte diep van binnen bij de mens: zoals het lichaam voedsel en drinken nodig heeft om in leven te blijven; zo heeft de ziel behoefte aan spirituele voeding! Dit is duidelijk aanwezig bij elke mens, niemand uitgezonderd.

Van de tijd van de profeet Adam tot de tijd van de profeet Noah, moge Allah hen beiden prijzen, waren de mensen alleen Allah aan het aanbidden. Polytheïsme kwam voor het eerst voor onder de mensen van Noah. Vanaf toen, aanbaden de mensen een veelheid aan afgoden, variërend van bomen, dieren tot zelfs natuurverschijnselen.

De profeet was gezonden om de mensen te leiden naar het pure geloof in de Eenheid van Allah. Dit geloof stabiliseert de mensen in hun fysieke en spirituele levens. Allah, de Verhevene, zegt: “Heb jij degene gezien die zijn begeerte als god heeft genomen? En Allah heeft hem met Kennis (die Hij bezit) laten afdwalen en Hij heeft Zijn gehoor en hart verzegeld, en Hij heeft op zijn ogen een bedekking geplaatst. Wie kan hem dan (nog) leiden na Allah? Trekken jullie er dan geen lering uit ?” (45:23)


Strikt monotheïsme is een kwaliteit die exclusief is voor islam. Andere religies die het monotheïsme preken zijn niet echt monotheïstisch (meer). Onder de Joden waren er die Ezra aanbaden, en hem verhieven tot de status van een god, en in het Christendom, aanbidden de christenen Jezus, moge Allah hem prijzen, die door hen ook verheven is tot de status van een god. Allah, de Verhevene, zegt: “Voorwaar, degenen die jullie naast Allah aanroepen zijn dienaren, net zoals jullie. Roep hen dan aan en laat hen jullie (smeekbeden) verhoren, als jullie waarachtig zijn.” (7:194)

Islam is een rationele religie die respect predikt

Waar het gaat om de wereld van het onzichtbare die niet waargenomen kan worden door onze zintuigen, kunnen we ons simpelweg overgeven aan wat Allah daarover heeft gezegd in Zijn Boek. Allah de Verhevene zegt: “[Hij is] de Alwetende over het onwaarneembare, En Hij maakt het onwaarneembare van Hem aan niemand zichtbaar.” (72:26)

Meer lezen +

De leerstellingen van de islam zijn goddelijk

Het is geen ‘man-made’ religie die gevoelig is voor verandering en vergissingen en kan ook niet beïnvloed worden door elementen van buitenaf. De islam is geopenbaard door een continue ononderbroken keten van Allah. De Quran is opgeschreven en is uit het hoofd geleerd door vele mensen en door alle tijden heen. Allah, de Verhevene, zegt: “Wensen zij dan het oordeel van (de dagen van) onwetendheid. En wie is er beter in het oordelen dan Allah voor een volk dat overtuigd is (van de eenheid van Allah)?.” (5:50)

Meer lezen +

Islam is een wereldwijde religie

Islam is anders dan voorgaande religies, die werden geopenbaard aan specifieke naties. Bijvoorbeeld, de profeet Mozes as, deze preekte alleen tot zijn eigen mensen, en hetzelfde deed de profeet Jezus as. Hun boodschappen waren niet bedoeld om voor de hele wereld te zijn. Allah de Verhevene, zegt: “En Wij gaven Moesa het boek en maakten dit als Leiding voor de kinderen van Israel (zeggende): “Neem geen zaakwaarnemer naast Mij” (17:2)