7.Islam predikt matigheid

Een van de belangrijkste kenmerken van het islamitische geloof is dat het een gematigd geloof is en dat ook makkelijk is voor een ieder om te begrijpen. De profeet saws, heeft gezegd: “De meest geliefde deen (geloof/levenswijze) voor Allah is het gematigde geloof dat recht door zee is.” (Bukhari)

De profeet waakte ervoor om de mensen te overbelasten. Allah, de Verhevene, zegt: “En strijd omwille van Allah zoals jullie voor Hem horen te strijden. Hij heeft jullie uitgekozen en Hij de godsdienst niet moeilijk gemaakt voor jullie. (Dit is) de religie van jullie vader Ibraahiem. Hij (Allah) is Degene Die jullie voorheen (d.w.z. in de voorgaande Boeken) en hierin (d.w.z. in de quran) moslims heeft genoemd, opdat de boodschapper getuige van jullie zal zijn en opdat jullie getuigen zullen zijn van de mensen. Onderhoud dus het gebed en draag de zakaat af en houd jullie vast aan (de Voorschriften van) Allah. Hij (Allah) is jullie beschermer. (Hij is) een voortreffelijke Beschermer en een voortreffelijke Helper” (22:78)


Islam is recht door zee en simpel in de leerstellingen en regelgeving. Het is gegrondvest op gemak en belast niemand boven zijn of haar vermogen, een voorbeeld hiervan is de situatie van iemand die gedwongen wordt om iets te eten of drinken dat onwettig is, in een zaak van leven of dood. Allah zal deze persoon niet straffen. Hij, de Verhevene zegt: “Maar wie door noodzaak gedwongen wordt zonder dat hij het wenst, en niet overdrijft, waarlijk jouw Heer is dan Meest Vergevingsgezind, Meest Genadevol.” (6:145)

Het gemak dat gevonden kan worden in de islamitische leerstellingen duidt op de Goddelijke oorsprong van islam. Allah, de Verhevene zegt: “Allah belast geen ziel boven haar vermogen. Zij zal beloond worden voor dat wat zij heeft verworven.” (2:286)

De profeet bevestigde dit eveneens door zijn hadith: “Wat ik heb verboden voor jullie, blijf erbij weg en wat ik jullie heb opgedragen te doen, doe dit zo goed als jullie kunnen” A’ishah, de vrouw van de profeet saws, heeft gezegd:“De boodschapper van Allah saws, was nimmer een keuze gegeven tussen twee zaken, of hij koos de makkelijkste van de twee, behalve als het een zondige zaak was.”

Islam Is Een Compleet Systeem Vol Van Perfectie

Islam heeft alle voorgaande religies afgeschaft. Het is niet gepast voor iemand om naast Allah iemand anders te aanbidden. De profeet saws, heeft gezegd: “Mijn voorbeeld en dat van de profeten voor mij is dat van een man die een bouwwerk heeft gemaakt, hij heeft het mooi gemaakt en versierd, behalve een plek in een van de hoeken. De mensen lopen langs het bouwwerk en bewonderen het en zeggen als er nou maar een steen op dat laatste plekje gelegd zou worden! Ik ben die steen en ik ben de laatste van de profeten.” (Muslim)

Meer lezen +

Islam predikt transparantie en duidelijkheid

Het moet vermeld worden dat er kwesties zijn die iemands verstandsvermogen te boven gaan, in dat geval geven we aan dat het om zaken van het onwaarneembare gaat. Zelfs al zouden we er ons in gaan verdiepen dan nog heeft dat niet zo veel zin of meerwaarde. Op dit punt geloven we simpelweg in datgene waar Allah ons over heeft geïnformeerd. We geloven dat Hij Almachtig is en doet wat Hij wil.

Meer lezen +

Islam predikt positiviteit

Het moet vermeld worden dat er kwesties zijn die iemands verstandsvermogen te boven gaan, in dat geval geven we aan dat het om zaken van het onwaarneembare gaat. Zelfs al zouden we er ons in gaan verdiepen dan nog heeft dat niet zo veel zin of meerwaarde. Op dit punt geloven we simpelweg in datgene waar Allah ons over heeft geïnformeerd. We geloven dat Hij Almachtig is en doet wat Hij wil.