4.Islam is een rationele religie die respect predikt

De leerstellingen van de Quran spreken het verstand van iemand aan en moedigen iemand aan om dit te gebruiken. Er zijn vele verzen in de Quran die zeggen: “Begrijpen jullie niet?”, “Denken jullie niet na?”, “Overpeinzen jullie niet?”, “Weten jullie niet?”, “Zijn jullie je er niet van bewust van?” Al deze verzen moedigen aan om te onderzoeken en je intellect te gebruiken en je gezonde verstand.Allah de Verhevene, zegt: “Voorwaar, in de hemelen en op de aarde bevinden zich zeker tekenen voor de gelovigen. …..En in jullie schepping en (in de schepping) van ieder schepsel dat zich (op aarde) voortbeweegt, bevinden zich tekenen voor een volk dat overtuigd is. …..En de afwisseling van de nacht en de dag en wat Allah aan levensonderhoud uit de hemel neerzendt, waarmee Hij de aarde na haar dood tot leven brengt, en het van richting veranderen van de winden, zijn tekenen voor een volk dat nadenkt.” (45:3-5).

De gebieden waarin het verstand een belangrijke rol speelt zijn de zaken die we kunnen bevatten die van fysieke/natuurkundige aard zijn.

Waar het gaat om de wereld van het onzichtbare die niet waargenomen kan worden door onze zintuigen, kunnen we ons simpelweg overgeven aan wat Allah daarover heeft gezegd in Zijn Boek. Allah de Verhevene zegt: “[Hij is] de Alwetende over het onwaarneembare, En Hij maakt het onwaarneembare van Hem aan niemand zichtbaar.” (72:26)De leerstellingen van de islam kunnen rationeel worden bewezen als zijnde correct, en de waarde ervan kan duidelijk worden waargenomen. Het algemene thema van elk gebod en verbod binnen de islamitische regelgeving is dat het ons brengt wat goed voor ons is en dat het ons ver houdt van wat ons schaadt.

De leerstellingen van de islam zijn goddelijk

Het is geen ‘man-made’ religie die gevoelig is voor verandering en vergissingen en kan ook niet beïnvloed worden door elementen van buitenaf. De islam is geopenbaard door een continue ononderbroken keten van Allah. De Quran is opgeschreven en is uit het hoofd geleerd door vele mensen en door alle tijden heen. Allah, de Verhevene, zegt: “Wensen zij dan het oordeel van (de dagen van) onwetendheid. En wie is er beter in het oordelen dan Allah voor een volk dat overtuigd is (van de eenheid van Allah)?.” (5:50)

Meer lezen +

Islam is een wereldwijde religie

Islam is anders dan voorgaande religies, die werden geopenbaard aan specifieke naties. Bijvoorbeeld, de profeet Mozes as, deze preekte alleen tot zijn eigen mensen, en hetzelfde deed de profeet Jezus as. Hun boodschappen waren niet bedoeld om voor de hele wereld te zijn. Allah de Verhevene, zegt: “En Wij gaven Moesa het boek en maakten dit als Leiding voor de kinderen van Israel (zeggende): “Neem geen zaakwaarnemer naast Mij” (17:2)

Meer lezen +

Islam predikt matigheid

Het gemak dat gevonden kan worden in de islamitische leerstellingen duidt op de Goddelijke oorsprong van islam. Allah, de Verhevene zegt: “Allah belast geen ziel boven haar vermogen. Zij zal beloond worden voor dat wat zij heeft verworven.” (2:286)