10.Islam predikt positiviteit

De Shari’ah (Islamitisch rechtsstelsel) is een systeem dat opgebouwd is rondom positiviteit. Islam beveelt haar volgers om de positieve boodschap te verkondingen van hoop, vrede en mededogen voor anderen. Het is niet afdoende voor een moslim om een goed individu te zijn die vroom is; Hij moet er ook naar streven om de boodschap van de islam te delen met diegenen die om hem heen zijn. Allah de Verhevene zegt: “En laat een gemeenschap uit jullie voortkomen die naar het behoorlijke uitnodigt, het goede beveelt en het slechte verbiedt. En zij zijn degenen die succesvol zijn.” (3:104)

Islam vindt dat liefde voor anderen en het goede voor hen willen, een belangrijk onderdeel van het geloof is. De profeet saws, heeft gezegd: “Diegene die anderen tot het pad van de leiding oproept, krijgt de beloning ervoor en eveneens de beloning die de anderen krijgen die dit pad volgen, zonder dat hun beloning verminderd wordt.” (Muslim)

Het moet vermeld worden dat er kwesties zijn die iemands verstandsvermogen te boven gaan, in dat geval geven we aan dat het om zaken van het onwaarneembare gaat. Zelfs al zouden we er ons in gaan verdiepen dan nog heeft dat niet zo veel zin of meerwaarde. Op dit punt geloven we simpelweg in datgene waar Allah ons over heeft geïnformeerd. We geloven dat Hij Almachtig is en doet wat Hij wil.


De kwestie van het onwaarneembare is de lakmoesproef om te bezien wie een echte gelovige is en zich zo onderscheidt van anderen. Allah zegt: “Alif Lam Miem. Dit is het Boek (de quran) , waarover geen twijfel bestaat, een Leiding voor de godsvruchtigen. Degenen die geloven in het onwaarneembare, het gebed onderhouden en uitgeven van datgene waarmee Wij hen hebben voorzien: En degenen die geloven in datgene wat aan jou (o Muhammad) is neer gezonden (en degenen die) overtuigd zijn van het hiernamaals. Zij bevinden zich op de (ware) Leiding van hun Heer en zij zijn degenen die succesvol zijn ” (2:1-5)

Islam is een religie van stabiliteit en ontwikkeling

Islam accepteert de voordelen van het tegenwoordige leven en is faciliterend. Beslissingen worden genomen voor het soort dingen die er vroeger nog niet waren. Dit wordt bereikt door de richtlijnen en principes neergelegd in de islam die onveranderlijk zijn, waardoor zaken worden opgelost die in het verleden niet voorkwamen.

Meer lezen +

Islam integreert het spirituele leven met het fysieke leven

Islam beantwoordt de spirituele en fysieke behoeften van de mensheid. Allah de Verhevene zegt: “En streef met datgene wat Allah jou heeft gegeven naar het Huis van het Hiernamaals, en vergeet jouw aandeel niet in deze wereld. En doe goed, zoals ook Allah goed voor jou is geweest. En streef er niet naar in verderf op aarde te zaaien, waarlijk Allah houdt niet van de verderf zaaiers.” (28:77)

Meer lezen +

Islam is goddelijk beschermd door Allah

Allah heeft beloofd om zowel de quran als de sunnah te bewaren. Hij, de Verhevene, zei: “Voorwaar, Wij hebben de Vermaning (d.w.z. de quran) neergezonden. En waarlijk, Wij zullen er zeker over waken.” (15:9)