17.Islam is een religie van waarheidslievendheid

Allah de Verhevene, zegt: “O jullie die geloven, vrees Allah en behoor tot de waarachtigen.” (9:119)

Islam beveelt de moslims om hun taken en verplichtingen te vervullen

Allah de Verhevene, zegt: “O jullie die geloven, kom de verbonden na. Toegestaan voor jullie zijn de veedieren, behalve dat wat aan jullie voorgedragen zal worden. Niet toegestaan is het (jagen op) wild, terwijl jullie je in ihram (Dit is de staat waarin zowel mannen als vrouwen zich voorbereiden om op pelgrimage naar Makkah te gaan) bevinden. Waarlijk Allah oordeelt hoe Hij wil.” (5:1)

Meer lezen +

Islam is een religie van rust en vriendelijkheid

De profeet saws, heeft gezegd: “Waarlijk, rust en vriendelijkheid verbetert alles waarbij het gebruikt wordt en alles waarbij het niet gebruikt wordt, raakt vernietigd.” (Muslim)

Meer lezen +

Islam is de religie van liefde, harmonie en genegenheid

Deze deugdelijke kwaliteiten van het islamitische geloof worden geïmplementeerd in de gemeenschap door middel van verschillende dingen: Door het bevelen van het goede en het verbieden van het kwade. Allah de Verhevene, zegt: “Jullie zijn de beste gemeenschap die uit de mensen is voortgebracht. Jullie bevelen het goede, verbieden het slechte en geloven in Allah. En als de lieden van het Boek hadden geloofd, dan was dit beter voor hen geweest. Onder hen zijn er gelovigen, maar de meesten van hen zijn de verdorvenen” (3:110)