16.Islam is een religie van integriteit en eerlijkheid

Allah de Verhevene zegt: “Voorwaar, Allah beveelt jullie de toevertrouwde zaken aan hun eigenaren terug te geven. En wanneer jullie tussen de mensen oordelen, dit dan met rechtvaardigheid te doen. Voorwaar, goed is datgene waar Allah jullie mee vermaant. Waarlijk Allah is Alhorend, Alziend.” (4:58)

Islam is een religie van waarheidslievendheid

Allah de Verhevene, zegt: “O jullie die geloven, vrees Allah en behoor tot de waarachtigen.” (9:119)

Meer lezen +

Islam beveelt de moslims om hun taken en verplichtingen te vervullen

Allah de Verhevene, zegt: “O jullie die geloven, kom de verbonden na. Toegestaan voor jullie zijn de veedieren, behalve dat wat aan jullie voorgedragen zal worden. Niet toegestaan is het (jagen op) wild, terwijl jullie je in ihram (Dit is de staat waarin zowel mannen als vrouwen zich voorbereiden om op pelgrimage naar Makkah te gaan) bevinden. Waarlijk Allah oordeelt hoe Hij wil.” (5:1)

Meer lezen +

Islam is een religie van rust en vriendelijkheid

De profeet saws, heeft gezegd: “Waarlijk, rust en vriendelijkheid verbetert alles waarbij het gebruikt wordt en alles waarbij het niet gebruikt wordt, raakt vernietigd.” (Muslim)