12.Islam integreert het spirituele leven met het fysieke leven

Islam beantwoordt de spirituele en fysieke behoeften van de mensheid. Allah de Verhevene zegt: “En streef met datgene wat Allah jou heeft gegeven naar het Huis van het Hiernamaals, en vergeet jouw aandeel niet in deze wereld. En doe goed, zoals ook Allah goed voor jou is geweest. En streef er niet naar in verderf op aarde te zaaien, waarlijk Allah houdt niet van de verderf zaaiers.” (28:77)

Er is geen monnikschap is islam. Je kunt je niet afzonderen van de gemeenschap of iets verboden maken wat Allah geoorloofd heeft gemaakt. Allah de Verhevene, zegt: “Zeg (o Muhammad) , "Wie heeft de fraaie kleding die Allah voor Zijn dienaren ter beschikking heeft gesteld en de reine zaken van het levensonderhoud verboden?" Zeg, "Zij zijn in het wereldse leven voor degenen die geloven, maar op de Dag der Opstanding uitsluitend voor hen . Zo zetten Wij de tekenen uiteen voor een volk dat weet .” (7:32)

Islam verordonneert dat een mens zijn of haar leven op een gematigde, rustige wijze leeft. In de volgende hadith wordt dit duidelijk weergegeven: “Drie mannen kwamen naar het huis van de vrouwen van de Profeet saws , en vroegen hen hoe zijn saws aanbidding was. Toen men hen hierover vertelde, vonden zij van zichzelf dat hun eigen aanbidding maar onbetekenend was en zeiden: 'Waar staan we in vergelijking met de profeet? Allah heeft hem zijn vroegere en toekomstige zonden al vergeven!' Een van hen zei: 'Wat mij betreft, ik zal het gebed gedurende de hele nacht verrichten.' Een ander zei: 'Ik zal voor altijd vasten, en dit nooit verbreken.' Een ander zei: 'Ik zal vrouwen mijden en nooit trouwen.' De profeet, saws, kwam toen bij hen en zei: “Zijn jullie de mensen die deze dingen zeiden? Ik zweer bij Allah, dat ik Hem meer vrees dan jullie, en dat ik de meest gehoorzame en plichtsgetrouwe onder jullie ben, maar toch, ik vast en verbreek mijn vasten, ik bid (de extra gebeden) en slaap soms en ik trouw ook. Dus diegene die zich afwendt van mijn Sunnah (i.e., mijn weg) is niet van mij.”

Islam is goddelijk beschermd door Allah

Voor een moslim, is de islam de laatste van de hemelse religies die een goddelijke link heeft. Een van de leerstellingen van de islam is het strikt vasthouden aan het echte monotheïsme. Voor een moslim zijn er geen andere partners naast Allah.

Meer lezen +

Islam is een holistische manier van leven

Haar regelingen zijn ervoor om een gemeenschap te laten bestaan die hoge ethische maatstaven heeft en ernaar streeft dat een ieder met waardigheid en eer kan leven in deze gemeenschap. Alle de Verhevene zegt: “En gedenk de Dag waarop Wij uit iedere gemeenschap een getuige uit hun midden zullen aanstellen (die) tegen hen (zal getuigen). En Wij (dan) met jou (o Muhammad) als getuige komen tegen deze gemeenschap. En Wij hebben aan jou het Boek (d.w.z. de quran) neer gezonden, als verduidelijking voor alle zaken en als Leiding, Genade en verheugende Tijding voor de moslims.” (16:89)

Meer lezen +

Islam Handhaaft Een Onberispelijk System Van Manieren En Ethiek

De profeet saws, verduidelijkte dit punt in vele ahadith (overleveringen). In een ervan vroeg hij saws aan zijn metgezellen, “Weet je welke persoon bankroet is?” De metgezellen zeiden, “Degene die bankroet is, heeft geen geld!” De profeet saws antwoordde toen: “ Diegene die bankroet is, is degene met vele goede daden op zijn naam, maar vanwege het feit dat hij deze persoon beschadigde, een andere persoon vervloekte, weer een ander sloeg, zal hij elk van deze mensen van zijn goede daden geven tot al zijn goede daden op zijn en als dat is gebeurd, zal hij van hen hun slechte daden overgeheveld krijgen, en dan zal hij in de hel gegooid worden.” (Muslim)