Що таке Іслам ?

Іслам – це підкорення Аллаху. Щоб ти підкорювався тому, що Він хоче; щоб поклонявся Йому та не додавав Йому нікого як рівного; підкорювався Його наказам і віддалявся від Його заборон. Таким чином, Іслам є постійним зв'язком між мусульманином і Його Господом. Мусульманин звертається до Нього п'ять разів на добу, виконуючи обов`язкові молитви. Так само він знаходиться в постійному зв'язку зі Своїм Господом, звертаючись до Нього і згадуючи Його в повсякденні: згадує Аллаха перед їжею і після неї; перед входом до туалету і після виходу з нього; при вході у будинок і при виході з нього; перед сном і після пробудження; перед омовінням і після нього; перед близькістю з дружиною; згадує при вході на транспортний засіб. Таким чином, життя мусульманина повністю присвячене Аллаху і нерозривно пов'язане з Ним. Всевишній Аллах каже: «Скажи: «Воістину, моя молитва й виконання обрядів, моє життя й смерть – це все належить Аллаху, Господу світів!» (Коран, 6:162)

Деякі відмінні риси Ісламу

Іслам є завершальною зісланою небесною релігією. Аллах не прийме іншої релігії, окрім Ісламу. Всевишній так роз'яснив нам це: «Хто шукає іншої релігії замість ісламу, від того не буде прийнято, а в наступному житті він буде серед тих, хто втратив усе!» (Коран, 3:85)

Читати далі +

Добра звістка

Шановний читачу, першою доброю звісткою Ісламу є те, що немусульманина, який прийняв Іслам, чекає подвійна нагорода: за віру в його посланця і віру в Послання Мухаммада (мир йому і благословення Аллаха). ...

Читати далі +

Раціональність.

Іслам є релігією, яка поважає розум і думку. Більшість коранічних текстів закликає людину до вчинків, звертаючись і спонукаючи розум до глибокого міркування, такими словами: «Невже вони не подумають?», «Невже вони не замислюються?», «Невже вони глибоко не подумають?», «Невже вони не знають?», «Невже вони не бачать?». Всевишній Аллах каже: «Воістину, на небесах і на землі – знамення для віруючих! У створенні вас та інших живих істот, яких Він розселив – знамення для людей, які впевнені! У зміни ночі та дня, у наділі, який Аллах відсилає із неба та яким оживлює землю після смерті її, у змінах вітрів – знамення для людей, які розуміють!» (Коран, 45:3-5) ...