2.Islam is de religie van monotheïsme en oprechtheid

Islam leidt naar de aanbidding van Allah alleen en het zorgt voor een directe relatie tussen Allah en Zijn slaven. Deze relatie schrijft voor dat men te allen tijde zich tot Allah wendt en dat men berouw bij Hem zoekt. Islam heeft alle voorafgaande en veranderde spirituele systemen afgeschaft, waar hulp werd gezocht van tussenpersonen om Allah te kunnen bereiken. Dit wordt duidelijk uit Allah’s woorden in de Quran, waar Hij de polytheïsten berispt voor het hebben van andere goden als tussenpersonen. Hij zegt: “Weet dat de zuivere godsdienst alleen aan Allah toebehoort. En degenen die naast Hem helpers nemen, (zeggende): “Wij aanbidden hen slechts opdat zij ons nader tot Allah zullen brengen.”Waarlijk Allah zal tussen hen oordelen over datgene waarover zij (van mening) verschilden. Voorwaar Allah leidt degene die een ongelovige leugenaar is, niet.” (39:3)

Islam houdt strak vast aan de pure vorm van het monotheïsme . De ‘sjahadah’(Om het volgende uit te dragen ‘Ik getuig dat er geen God waardig is om aanbeden te worden dan Allah en dat Mohamed de ( laatste) boodschapper is van Allah’) de sleutel waarmee men tot de Islam toetreedt. Op basis hiervan, heeft Allah alle schepselen geschapen en de hemelen en de hel. Alle profeten en boodschappers predikten dit intrinsieke geloof van de profeet Noah tot en met de profeet Muhammad, moge Allah hen allen prijzen. Allah de Verhevene zegt: “En Wij hebben voor jou (o Mohamed) geen boodschapper gestuurd , of Wij openbaarden aan hem dat er waarlijk geen god is dan ik (Allah) . Aanbid mij daarom.” (21:25)


De geloofsgetuigenis houdt in:

 • Geloven dat Allah rechtstreeks aanbeden moet worden, zonder tussenpersonen. Hij heeft geen partners, vrouwen of kinderen. Allah de Verhevene zegt: “Dat is Allah, jullie Heer. Er is geen god dan Hij, de Schepper van alle zaken. Dus aanbid (alleen) Hem. En Hij is de Zaakwaarnemer over alle zaken.” (6:102)
 • Geloven dat Allah de enige Schepper is van alles wat bestaat. Hij is degene die voorzieningen geeft, het leven geeft en weer wegneemt, als Hij wil. Allah de Verhevene zegt: “Hij is de Levende. Er is geen god dan Hij. Dus roep (alleen) Hem aan, terwijl jullie de godsdienst (zuiver) aan Hem toewijden. Alle lof zij Allah, de Heer van de werelden.” (40:65)
 • Dat Allah’s namen en attributen Hem toebehoren en Zijn absolute perfectie aangeven. Allah de Verhevene, zegt: “De Stichter van de hemelen en de aarde. Hij heeft uit jullie zelf echtgenotes voor jullie gemaakt en uit het vee paren. Hij schept jullie daarin (d.w.z. in de baarmoeders). Niets is aan Hem gelijk en Hij is de Alhorende.” (42:11)
 • Dienstbaarheid

  Van de tijd van de profeet Adam tot de tijd van de profeet Noah, moge Allah hen beiden prijzen, waren de mensen alleen Allah aan het aanbidden. Polytheïsme kwam voor het eerst voor onder de mensen van Noah. Vanaf toen, aanbaden de mensen een veelheid aan afgoden, variërend van bomen, dieren tot zelfs natuurverschijnselen. ...

  Meer lezen +

  Islam is een rationele religie die respect predikt

  Waar het gaat om de wereld van het onzichtbare die niet waargenomen kan worden door onze zintuigen, kunnen we ons simpelweg overgeven aan wat Allah daarover heeft gezegd in Zijn Boek. Allah de Verhevene zegt: “[Hij is] de Alwetende over het onwaarneembare, En Hij maakt het onwaarneembare van Hem aan niemand zichtbaar.” (72:26)

  Meer lezen +

  De leerstellingen van de islam zijn goddelijk

  Het is geen ‘man-made’ religie die gevoelig is voor verandering en vergissingen en kan ook niet beïnvloed worden door elementen van buitenaf. De islam is geopenbaard door een continue ononderbroken keten van Allah. De Quran is opgeschreven en is uit het hoofd geleerd door vele mensen en door alle tijden heen. Allah, de Verhevene, zegt: “Wensen zij dan het oordeel van (de dagen van) onwetendheid. En wie is er beter in het oordelen dan Allah voor een volk dat overtuigd is (van de eenheid van Allah)?.” (5:50)