Dragă cititorule:

Acceptarea islamului este o binecuvântare şi un dar divin şi nu beneficiază de el decât acela pe care l-a ales Allah pentru aceasta. Aşadar, încearcă să te numeri şi tu printre aceşti câştigători prin valorificarea ocaziei de a urma aceasta religie corectă, singura modalitate prin care Allah acceptă să fie adorat.

Nu te opri numai la aceasta, ci fii tu un sol şi un chemător la această religie, căci prin acceptarea islamului a devenit acum o obligaţie pentru tine facerea cunoscută şi împărtăşirea acestei religii şi celor care nu o cunosc încă, precum şi corectarea imaginii acesteia pentru cei care au despre ea o imagine eronată. Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: “Oricine va reaminti un aspect al Sunnei mele, uitat după moartea mea, va avea o recompensă egală cu a celor care îl urmează, fără ca răsplata lui să scadă în vreun fel.” (Tirmidhi)

După părerea mea, elementele caracteristice ale islamului care au fost prezentate în această carte sunt suficiente pentru a mişca firea ta umană naturală curată şi sănătoasă în sensul cunoaşterii acestei religii şi al încercării de a o descoperi pe ea sub acoperământul cu care au îmbrăcat-o mijloacele mass-media eronate de unde nu poţi afla altceva decât fie doar cele pe care ei le presupun despre islam precum înapoierea, lipsa de civilizaţie şi terorismul, fie comportamentele iresponsabile ale unor musulmani care nu au în comun cu islamul decât numele, toate acestea fiind o sursă de respingere a islamului de către nemusulmani.

Ruga mea sinceră pentru tine este aceea de a îţi lumina Allah mintea şi a îţi arăta ceea ce este adevărat ca fiind adevărat, şi a te binecuvânta cu urmarea lui, şi a îţi arăta ceea ce este rău ca fiind rău şi a te feri de el.

Şi o bunăvestire...

Dragă cititorule, pintre binecuvântările religiei islamice se numără şi aceea că cel care a a îmbrăţişat-o dintre nemusulmani este el răsplătit de două ori – odată datorită credinţei în Profetul său şi a doua oară datorită credinţei în Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!). Allah Preaînaltul spune: “Aceia cărora Noi le-am dat Cartea mai înainte de el, aceia cred în el; ~ Şi când li se recită lor zic ei: «Noi credem în el. Acesta este Adevărul de la Domnul nostru. Şi noi am fost supuşi (lui Allah) înainte de (venirea) lui»; ~ Aceştia vor fi dăruiţi cu răsplată de două ori, pentru că ei sunt statornici şi pentru că ei resping fapta rea prin fapta bună şi fac milostenie din cele cu care i-am înzestrat.” [Coran, 28:52-54]

Şi iată încă o veste bună...

Şi anume aceea că Allah îi iartă persoanei convertite toate greşelile şi faptele sale rele de dinaintea acceptării islamului, conform vorbelor Trimisului lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!):

“Islamul şterge toate păcatele comise înainte de a intra în această religie” (Muslim)

Şi iată şi a treia bunăvestire...

Allah va pune în locul faptelor sale rele altele bune şi aceasta este o binecuvântare de la Allah pe care El o oferă aceluia căruia El doreşte. Allah Preaînaltul spune: “Şi aceia care nu cheamă un alt dumnezeu împreună cu Allah şi nu ucid sufletul pe care l-a oprit Allah, decât pe drept, şi aceia care nu preacurvesc - căci acela care face aceasta va afla pedeapsa ~ Şi va fi îndoit chinul lui în Ziua Învierii şi în veci va rămâne în ea dispreţuit - ~ Afară de acela care se căieşte, crede şi săvârşeşte fapte bune; acestora le va schimba Allah faptele rele cu fapte bune, căci Allah este Ghafūr (Atoateiertător), Rahiim (Îndurător).” [Coran, 25:68-70]

Frumoase ocazii... Şi fericit este cel care le-a valorificat! Şi fereşte-te tu de amânare!

Cel iscusit este acela care şi-a subjugat sinele şi a trudit pentru Viaţa de după moarte, iar naiv este acela care s-a lăsat condus de poftele şi dorinţele propriului sine şi nu a fost relaţia sa cu Allah decât dorinţă deşartă.

Trăsăturile credinţei islamice

Islamul este ultima religie divină pogorâtă, iar una dintre învăţăturile sale este aceea a monoteismului; un musulman neasociind nimic în adorarea lui Allah, Preaînaltul şi Preaslăvitul, după cum ne arată Allah în Coranul cel Nobil, unde ne spune: “Acela care doreşte o altă religie decât islamul, nu-i va fi acceptată, şi el se va afla în Lumea de Apoi printre cei pierduţi.” [Coran, 3:85]

Citeste mai mult +

Introducere

Multe cărţi au fost scrise cu privire la credinţa islamică, unele dintre acestea oferind informaţii detaliate, altele atingând doar anumite aspecte. În această carte, am încercat să cuprind câteva dintre calităţile islamului, trasate într-o formă succintă, pentru a se putea constitui ca o cheie şi o poartă deschisă spre informare pentru cei care caută adevărul cu privire la islam.

Citeste mai mult +